Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες από 39€ & έως 3kg για όλη την Ελλάδα.

9/9

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

06/04/2017
user admin

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού


Η εταιρεία Φαρμακείο Δημήτρης Μπαρμπούτης (εφεξής η Εταιρεία) σε συνεργασία με τις εταιρείες L’Erbolario Genomed και Arcaya διοργανώνει διαγωνισμό με τους παρακάτω όρους:


1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του διαγωνισμού έχει κάθε ενδιαφερόμενος τoυ ιστότοπου farmakeio1828.gr ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον το πρόσωπο του οποίου το όνομα δηλώνεται όπως ορίζεται κατωτέρω, και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Με την πραγματοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων ρητά αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής.


2. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ :Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που εμπλέκονται στο διαγωνισμό και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β’ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.


3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με δύο τρόπους:
α) Κάνοντας μια παραγγελία στο farmakeio1828.gr, η οποία θα περιέχει ένα προιόν από τη L’Erbolario, τη Genomed ή την Arcaya.
β) Κάνοντας μια παραγγελία στο Φαρμακείο Μπαρμπούτης Δημήτριος (Ελ. Βενιζέλου 15) σε συνεργασία με το προσωπικό του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει ένα προιόν από τη L’Erbolario, τη Genomed ή την Arcaya.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές με τον παραπάνω τρόπο που θα γίνουν από 06/04/2017 15:00 μέχρι και 30/06/2017 και ώρα 08.00
Το όνομα κάθε Συμμετέχοντα θα είναι στην λίστα των Συμμετεχόντων στην Κλήρωση τόσες φορές όσες είναι και οι έγκυρες παραγγελίες του.


4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Το farmakeio1828.gr στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού θα διαθέσει σε συνεργασία με τις εταιρείες L’Erbolario , Genomed & Arcaya, ένα χειροποίητο ξύλινο ποδήλατο WBL από την εταιρεία tsioutsiasepiplo.gr αξίας 1800,00€


5. ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα καταγραφούν όλα τα ονόματα των χρηστών που έκαναν ηλεκτρονικά ή στο φαρμακείο την παραγγελία ή τις παραγγελίες τους και θα γίνει τυχαία επιλογή ενός τυχερού ή μιας τυχερής μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο φαρμακείο Μπαρμπούτης Δημήτρης από τον κ. Γιώργο Βλαχάβα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα  https://www.facebook.com/farmakeio1828.gr.online.pharmacy/. Με την εφαμογή του facebook go live. Ο νικητής του διαγωνισμού θα πρέπει να παραλάβει το ποδήλατο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτιμένο αντιπρόσωπο από το φαρμακείο (Ελ. Βενιζέλου 15) μέσα σε 14 ημέρες από το πέρας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του νικητή το ποδήλατο θα περάσει στο πρώτο επιλαχόντα μετά το νικητή.


6. ΦΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Το δώρο του προγράμματος είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο και αποκλείεται η μεταβίβαση ή η εξαργύρωσή του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής αποκλειστεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, το δώρο θα περάσει στον αμέσος επόμενο τυχερό ή τυχερή.


7. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ :Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευθούν στο  https://farmakeio1828.gr και στο https://www.facebook.com/farmakeio1828.gr.online.pharmacy/, 30η Ιουνίου 2017.


8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ : Η παραλαβή του δώρου θα γίνει αποκλιστικά από το φαρμακείο Δημήτρης Μπαρμπούτης (Ελ. Βενιζέλου 15, Λάρισα). Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η εξακρίβωση των στοιχείων, είτε επειδή το όνομα του νικητή δεν συμφωνεί με αυτό που αναφέρεται στην ταυτότητά του, είτε επειδή δεν επέδειξε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, είτε επειδή είναι κάτω των 18 ετών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η ως άνω εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. Κατά την παράδοση του δώρου ο νικητής θα κληθεί να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου που κέρδισε, άλλως χάνει το δικαίωμα σε αυτό. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με την παραλαβή των δώρων οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2415000138, 2410253509. Η μη επικοινωνία των νικητών στα παραπάνω τηλέφωνα εντός 3 ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων, ή/και η μη παραλαβή των δώρων έως την 14η Ιουλίου 2017 οδηγεί σε απώλεια των δώρων για την οποία δεν φέρει ευθύνη το farmakeio1828.gr


9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : Ο νικητής-τρια, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
- σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής πρόσωπο που εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2 ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β’ βαθμού
- σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο
- σε περίπτωση που δηλώθηκαν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.
- σε περίπτωση που ο κληρωθείς νικητής αρνηθεί να επιδείξει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας, προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση των στοιχείων του από το φαρμακείο Μπαρμπούτης Δημήτριος και η σύνδεση των στοιχείων του με τα ονόματα των νικητών από την ηλεκτρονική κλήρωση.
- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αποδοχής δώρου
- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
- σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνει η παραλαβή του δώρου εντός της προθεσμίας που αναφέρεται υπό τον όρο 8 του παρόντος


10. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ : Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής του δώρου κλπ. Η Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του κάθε νικητή και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, ή άρνηση να συμπεριληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο δικαιούχος δηλώνει με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κτλ) υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού η της παραλαβής του δώρου. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους η δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της εταιρίας λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.


11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της, τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετασχόντων. Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση ελαττώματος του δώρου ή σε περίπτωση που το δώρο δεν φέρει τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στους παρόντες όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι νικητές δεν παραλάβουν τα δώρα τους μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στους όρους αυτούς. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα εξαιτίας σοβαρού κωλύματος να αναστείλλει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό άνευ καμίας περαιτέρω υποχρέωσης έναντι των συμμετεχόντων.


12 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων.


13. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :Οι όροι του παρόντος προγράμματος θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα
https://farmakeio1828.gr/blog/oroi-diagonismos/  καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.